WinWinRight

Door mee te doen met WinWinRight verdedig je, als creatieve ondernemer, je intellectuele eigendom op een moderne manier. WinWinRight benadert het auteursrecht nuchter en praktisch en legt de nadruk op samenwerken en wederzijds respect. Het uitgangspunt van WinWinRight is dat we er allemaal beter van worden, in plaats van dat we verstrikt raken in een conflict over copyright.

Creatief ondernemen

Creatief ondernemen is een heel persoonlijke manier van werken, waarbij je eigen gedachtes en ideeën de basis vormen van wat je doet, wat je maakt. Het is dan ook heel vervelend als je merkt dat andere partijen met jouw ideeën zijn gaan lopen om er zelf winst mee te maken. Het auteursrecht beschermt jouw intellectuele eigendom in die gevallen. Dat is goed om te weten, maar in de praktijk lastig concreet te maken. Vaak is een gang naar de rechter noodzakelijk.

Een nuchterder benadering van creatief ondernemen legt de nadruk op de ideeën en de kwaliteit van jouw ideeën. Jouw gedachtes en ideeën dragen bij aan de wereld, zijn een verrijking, en het is helemaal niet slecht dat andere partijen met die ideeën verder willen gaan. Dat zou alleen geen diefstal moeten zijn, maar een vorm van samenwerking. Het is niet kwaad als een ander met jouw ontwerp aan de slag wilt, maar je moet als creatief ondernemer dan wel gerespecteerd worden, en er winst aan overhouden. Bij WinWinRight hebben beide partijen iets te winnen.

Tussen copyright en opensource

Onze economie is zo ingericht dat creatieve ondernemers worden beschermd door het auteursrecht ofwel copyright. Die wetgeving is goed uitgewerkt en internationaal geldig, maar toch is er veel kritiek op. Het halen van je recht is meestal een weg van conflict, waarbij overheden en rechters het woord voeren. Het is een model van hiërarchie. Samenwerking is er niet de basis van.

Er is, zeker onder creatieve ondernemers op het internet, een tegenbeweging die bekend is onder de noemer opensource. Bij opensource is er geen copyright, geen bescherming: de ideeën, de creatieve producten, zijn voor iedereen te gebruiken en iedereen mag er zijn eigen ideeën aan toevoegen. De ideeën zijn gemeenschappelijk bezit. Dit is zeker een model van samenwerking, maar de creatieve ondernemer wint er zelf niets mee. Winst maken is bij opensource immers niet het doel.

Wat WinWinRight is

Tussen deze twee methoden, waarvan opensource vaak als modern maar te idealistisch, en copyright als noodzakelijk maar ouderwets wordt gezien, proberen wij van WinWinRight de gulden middenweg te bewandelen. Ons model draait om samenwerking mét winst. Je hebt het volste recht om winst te maken op jouw beste ideeën. Dat kan met WinWinRight.

WinWinRight is copyright in een open economie. Jouw ideeën mogen worden gebruikt, ze dragen bij aan een creatieve en rijke wereld, ze mogen gezien worden. Andere ondernemers kunnen hun voordeel doen met jouw creativiteit. Maar dat kunnen ze niet zonder jou als creatieve ondernemer te respecteren. Jij deelt in de winst. Samen maken jullie afspraken, samen stippelen jullie de toekomst uit van jouw idee. Samen winnen jullie. Dat is WinWinRight.

Wat WinWinRight doet

WinWinRight erkent jouw rechten als creatief ondernemer. WinWinRight erkent jouw recht op winst. Maar dat recht halen wij op een opbouwende manier, vrij van conflict: het uitgangspunt is dat je er altijd samen uit kunt komen. Het is natuurlijk confronterend, misschien zelfs beledigend, als je ontdekt dat iemand jouw idee „gepikt” heeft om er zelf van te profiteren, maar het zou niet automatisch het begin van een juridische procedure moeten zijn. Wij geloven dat het beter is je tegenstander van WinWinRight te overtuigen.

De WinWin-methode is vriendelijk: we nemen contact op, benoemen ons probleem (dat het idee gestolen is) en stellen samenwerking voor. Het is immers ook een kans, dat iemand een deel van de productie wil overnemen, dat iemand wil werken met jouw idee... Op dit eerste contact volgt een onderhandeling, waarbij we afspreken de winst te delen, zodat we er allebei iets aan hebben. Zo buigen we het conflict dus om tot een vruchtbare samenwerking.

Natuurlijk kan het in de praktijk anders lopen. Het kost tijd om iemand te overtuigen van de nuchtere aanpak van WinWinRight. Het is voor wie dat recht met voeten treedt, belangrijk om te beseffen dat dit niet kan, niet hoort, niet respectvol is. Wij laten zien dat uit een eerste fout een samenwerking kan voortkomen die alle partijen meer oplevert dan een rechtszaak.

Doe mee met WinWinRight

Creatieve ondernemers die zich aansluiten bij WinWinRight hebben een krachtig instrument in handen, een overtuigend verhaal, dat hun intellectuele eigendom op een gezonde manier beschermt. Maar ook de ondernemers die met jouw idee aan de slag willen hebben er profijt van als ze zich bij WinWinRight aansluiten. Zij laten aan hun afnemers zien dat ze op een eerlijke manier ondernemen, dat ze geen ideeën stelen, maar samenwerken met jou als creatieve ondernemer.

WinWinRight beloont ondernemers die mee willen doen met een vermelding op onze whitelist, WinWinWhite. Consumenten kunnen die raadplegen om te zien welke ondernemers deze gulden middenweg willen bewandelen. WinWinRight staat ook in verbinding met het platform LikeNature en draagt zo bij aan een nieuwe economie, waarbij natuurlijk en respectvol ondernemen centraal staat.