WinWin-methode

De basis van WinWinRight is onze andere manier van werken, onze eigen benadering van auteursrecht en intellectueel eigendom. Wij willen geen strijd aangaan, maar een samenwerking. Wij willen gewoon dat we er iets aan over houden als een ander onze ideeën gebruikt. Daarom communiceren we anders dan je zou verwachten. Hier lees je meer over de WinWinmethode.

Je idee in vreemde handen

Het proces begint voor ons met jouw idee. Je hebt iets bedacht, bijvoorbeeld een ontwerp voor een tuinstoel. We gebruiken dat nu als voorbeeld, maar je kunt natuurlijk ook een fiets ontworpen hebben, een gedicht geschreven, een logo getekend – allemaal ideeën die eigendom zijn van de bedenker, maar waar anderen ook iets mee kunnen gaan doen. En ze doen dat ook, zonder jou iets te vragen. Je ziet bijvoorbeeld jouw tuinstoel in de folder van een tuincentrum staan.

Natuurlijk begin je met het verzamelen van bewijs. Je moet aannemelijk maken dat het hier inderdaad om jouw idee gaat en niet om iets dat er toevallig op lijkt. Zeker bij muziek blijkt dat een lastige kwestie, maar als je zeker bent van je zaak, dan heb je genoeg in handen om het eerste contact te leggen.

Contact volgens de WinWin-methode

In een traditionele auteursrechtzaak wordt er bij een eerste contact vaak gevraagd om te stoppen met de schending. Er wordt dan dus verzocht deze tuinstoel uit de handel te nemen. Het komt ook voor dat er direct een financiële genoegdoening wordt geëist. In beide gevallen wordt er duidelijk in termen van winnen en verliezen gedacht: degene die jouw auteursrecht geschonden heeft, moet boeten, hij mag er geen winst aan over houden.

Wie werkt volgens de WinWin-methode stapt er op een heel andere manier in. Wij denken dat een oplossing veel dichterbij komt als beide partijen er iets aan overhouden. Wij vinden het ook niet erg om de winst te delen. De partij die onze tuinstoel namaakt, zorgt er immers ook voor dat die stoel wordt geproduceerd en gedistribueerd, dat is eigenlijk maar mooi meegenomen. Ook deze partij levert werk af, alleen doen ze dat op basis van een idee dat niet het hunne is. Daar willen we ze op wijzen.

In ons contact leggen we de nadruk op WinWin: beide partijen hebben veel te verliezen bij een rechtszaak over auteursrecht, zoiets is tijdrovend en vermoeiend, terwijl beide partijen ook zouden kunnen besluiten de winst te delen. Wij leggen dus niet eenzijdig een resem eisen op, wij gaan het gesprek aan.

Ergernis over de tegenpartij

Het is natuurlijk wel zo dat er altijd ergernis zal zijn over het handelen van de tegenpartij. Een idee stelen en daar vervolgens geld mee proberen te verdienen, dat is geen stijl. We draaien daar ook zeker niet om heen, als we het gesprek aangaan spreken we die ergernis hardop uit. Maar wij doen dat wel met een duidelijk doel: we willen de ander overtuigen. We willen van de tegenpartij onze partner maken.

De ideeën van WinWin zijn er namelijk om gedeeld te worden. Wij willen graag dat anderen met onze principes aan de slag gaan. Wij hopen dat de partij die eerst onze tuinstoel namaakte zonder de winst met ons te delen, in de toekomst ook zijn winst gaat delen met andere creatieve ondernemers. Zo'n producent kan ook zelf contact zoeken met kleinschalige ontwerpbureaus om een samenwerking volgens het WinWin-model op te zetten.

De samenwerking in de praktijk

De WinWin-samenwerking krijgt vorm als er onderlinge afspraken worden gemaakt. Zo moet worden vastgelegd op welke manier de winst zal worden gedeeld en onder welke voorwaarden. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over de productiemethode en over de distributie, bijvoorbeeld omdat jij veel waarde hecht aan milieuvriendelijk ondernemen en vindt dat dat bij je ontwerp hoort. Ook kun je met je partner afspraken maken over de afzetmarkt en daarbij ook aandacht schenken aan zijn verdienmodel, want je wilt er allebei beter van worden.

Het sleutelwoord bij deze samenwerking, het sleutelwoord van WinWinRight, is vertrouwen. Dat vertrouwen is in eerste instantie geschonden door de inbreuk op jouw auteursrecht, maar dat vertrouwen wordt weer hersteld door de goede afspraken die er kunnen worden gemaakt. Uiteindelijk maakt dat vertrouwen jullie samenwerking tot een succes, tot een voorbeeld voor anderen. Dat is drie keer winst.

WinWinRight uitdragen

De manier van werken van WinWinRight kan veel beteken voor jou en voor andere creatieve ondernemers. We hopen dat je zo enthousiast raakt over dit model dat je er ook in gesprekken met bevriende ondernemers op terug komt, en zo weer anderen enthousiasmeert voor WinWinRight. Dan kunnen we echt een verschil maken.