WinWinRight vertrouwen

Vertrouwen is voor WinWinRight het sleutelwoord. Om samen te kunnen werken, moeten partijen elkaar kunnen vertrouwen. Natuurlijk is het lastig om vertrouwen te hebben in een ondernemer die jouw auteursrecht schendt, maar als het je lukt deze tegenstander te overtuigen van je gelijk, kan er wel degelijk een vertrouwensband ontstaan. Op deze pagina vertellen we graag meer over dit vertrouwen en hoe je dit kunt winnen.

Vertrouwen winnen

Het contact tussen jou als creatieve ondernemer en degene die met jouw ideeën op de loop is gegaan, begint niet in onderling vertrouwen. Proberen geld te verdienen met de ideeën van een ander, zonder die daar in te kennen, is verkeerd en met die boodschap zul je het gesprek ook beginnen. De tegenpartij op zijn beurt zal er ook niet op vertrouwen dat het gesprek goed afloopt, hij weet wat hij potentieel te verliezen heeft in een strijd over auteursrecht. Er is dus aan beide kanten geen vertrouwen en precies daar ligt een opening.

Allebei zullen jullie vertrouwen moeten winnen. De tegenpartij, die jouw ideeën stal, moet jouw vertrouwen winnen, je moet er in kunnen geloven dat er met hem of haar samen te werken valt. Andersom moet jij ook het vertrouwen van de tegenpartij zien te winnen, je moet hem overtuigen van je gelijk en van het model van WinWinRight. Met dat idee, dat jullie allebei iets moeten winnen, begint de WinWin-methode.

Uiteindelijk moet er ruimte zijn ontstaan om onderling afspraken te maken. Je zult dan een controlemechanisme willen inbouwen om die afspraken na te leven, je wilt bijvoorbeeld inzicht hebben in de administratie van de andere partij, om zeker te weten dat alle winst wordt gedeeld. Dat is in het begin natuurlijk geen verkeerde insteek, maar er spreekt wel wantrouwen uit. Het zou overbodig moeten zijn als jullie echt in goed vertrouwen samenwerken. Dat is dan de grootste winst.

Vertrouwen in de praktijk

Wie bij de boer een doosje eieren koopt, of een zak aardappels, krijgt vaak de mogelijkheid om te betalen via een brievenbusje. Je werpt het verschuldigde bedrag in de bus en je neemt je aankopen mee. Hier zien we goed hoe vertrouwen er in de praktijk uit kan zien: er is niet eens controle, als je zou willen stelen, dan kan dat gewoon. Maar de meeste mensen willen niet stelen. Wie voor 'n paar euro meer of minder een eikel wil zijn kan z'n gang gaan, maar de meeste mensen willen dat niet zijn. En dus kan het uit.

In een werkrelatie met iemand die winst maakt met jouw idee en die winst deelt, zou eigenlijk hetzelfde vertrouwen moeten kunnen bestaan. Zeker nadat jullie elkaar persoonlijk hebben leren kennen en hebben gesproken over de voordelen van WinWinRight, zou er voor de andere partij toch geen reden moeten bestaan om die „eikel” te zijn. Liever willen beide partijen dan profiteren van de samenwerking. Dat is vertrouwen in WinWinRight!

Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard

Het bekende spreekwoord leert dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, met andere woorden: dat het lang duurt voor het vertrouwen er is, maar dat het ook zo weer weg kan zijn. Eén misstap en het vertrouwen is geschonden. Eigenlijk is dat ironisch, want dat betekent dat we maar weinig vertrouwen in vertrouwen hebben, dat vertrouwen breekbaar blijft – maar dat is wel hoe het werkt. Ook voor WinWinRight geldt, dat het vertrouwen niet geschonden moet worden. Gebeurt dat wel, dan kan de samenwerking niet blijven bestaan. Dat is de consequentie.

Leren vertrouwen met WinWinRight

In de praktijk zal het gaan werken met de WinWin-methode voor alle partijen een leerproces zijn, waarin jullie elkaar leren kennen en ook leren omgaan met het verdienmodel van WinWinRight. Maar vooral zullen jullie leren om te vertrouwen. Vertrouwen is, dat schreven we al, het sleutelwoord.

Dit uitgangspunt maakt WinWinRight, dat enerzijds een nuchter winstmodel is, tot een grotere meerwaarde dan op het eerste zicht lijkt: door met vertrouwen als uitgangspunt te gaan ondernemen, zul jij als ondernemer ook sterker gaan staan, flexibeler worden, meer uit je werk kunnen halen. Daar zit de extra winst van WinWinRight!